webinar register page

Webinar banner
Vai trò của Chẩn đoán Hình ảnh trong bệnh lý Thận (CT, MR, NM)
Những năm gần đây, việc chẩn đoán sớm và chính xác các nhóm bệnh lý thận như sỏi thận, viêm thận, U nang thận, Ung thư thận, Suy thận cấp, suy thận mạn luôn là nhận được nhiều sự quan tâm trong các hội thảo.

Chương trình Webinar sẽ là lời chia sẻ kinh nghiệm thực tế đầy sinh động của báo cáo viên với mong muốn góp phần mang lại nhiều hơn nữa những phương phán chẩn đoán chính xác và nhanh chóng trong bệnh lý thận.

CHƯƠNG TRÌNH

1 - “Giá trị của một số phương pháp chẩn đoán Hình ảnh trong bệnh lý thận” - BS. Vũ Thu Thủy (BV 108)
2 - “Cập nhật những ứng dụng CT mới trong chẩn đoán bệnh lý Thận” – Nguyễn Thụy (GE Healthcare)
3 - “Hướng tiếp cận mới của của MRI trong chẩn đoán bệnh lý Thận” – Hà Thúc Nhân (GE Healthcare)
4 - “Vai trò của SPECT trong đánh giá chức năng thận” – Đinh Việt Nga (GE Healthcare)

Sep 4, 2021 10:00 AM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GE Healthcare.